Poznámky

Kód Názov prednášky Stiahni MB
!!! Bakalárske štátnice !!! icon Stiahni 148MB
NMAI062 Algebra I icon Stiahni 57MB
Garanti Mgr. Jan Žemlička Ph.D.
NMAI063 Algebra II icon Stiahni 41MB
Garanti Mgr. Jan Žemlička Ph.D.
NTIN088 Algoritmická náhodnosť I + II icon Stiahni 13MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
NTIN060 Algoritmy a dátové štruktúry I icon Stiahni 40MB
Garanti RNDr. Jan Hric | Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
NTIN061 Algoritmy a dátové štruktúry II icon Stiahni 44MB
Garanti prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. | doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
NTIN061 Algoritmy a dátové štruktúry II BONUS icon Stiahni 18MB
NDMI018 Aproximačné a online algoritmy icon Stiahni 33MB
Garanti doc. RNDr. Jiří Sgall DrSc.
Odkazy The Design of Approximation Algorithms | S. Albers: Competitive Online Algorithms | B. Birnbaum, C. Mathieu: On-line bipartite matching made simple | !!! Riešenia úloh !!!
NAIL021 Booleovské funkcie a ich aplikácie icon Stiahni 34MB
Garanti doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
NTIN066 Dátové štruktúry I icon Stiahni 67MB
Garanti doc. RNDr. Václav Koubek, DrSc.
NTIN067 Dátové štruktúry II icon Stiahni 56MB
Garanti doc. RNDr. Václav Koubek, DrSc.
NDMI012 Kombinatorika a grafy II icon Stiahni 75MB
Garanti Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. | doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D.
NDMI012 Kombinatorika a grafy II BONUS icon Stiahni 49MB
NAIL078 Lambda-kalkulus a funkcionálne programovanie I BONUS icon Stiahni 25MB
Garanti prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
NAIL079 Lambda-kalkulus a funkcionálne programovanie II BONUS icon Stiahni 27MB
Garanti prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
NMAI057 Lineárna algebra I icon Stiahni 34MB
Garanti Mgr. Milan Hladík, Ph.D. | doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. | prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.
NMAI057 Lineárna algebra I BONUS icon Stiahni 29MB
NMAI058 Lineárna algebra II icon Stiahni 48MB
Garanti Mgr. Milan Hladík, Ph.D. | doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.
NMAI064 Matematické štruktúry icon Stiahni 82MB
Garanti prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
NMAI061 Metódy matematickej štatistiky icon Stiahni 34MB
Garanti Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
Odkazy !!! Riešenia úloh !!!
NPRG005 Neprocedurálne programovanie icon Stiahni 20MB
Garanti RNDr. Rudolf Kryl
NPRG005 Neprocedurálne programovanie BONUS icon Stiahni 13MB
NMAI042 Numerická matematika icon Stiahni 36MB
Garanti doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
NDBI007 Organizácia a spracovanie dát I icon Stiahni 12MB
Garanti RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.
NAIL071 Plánovanie a rozvrhovanie BONUS icon Stiahni 29MB
Garanti doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
NTIN018 Pravdepodobnostná analýza algoritmov icon Stiahni 44MB
Garanti RNDr. Alena Koubková, CSc.
NDMI025 Pravdepodobnostné algoritmy icon Stiahni 90MB
Garanti doc. RNDr. Jiří Sgall DrSc.
Odkazy !!! Riešenia úloh !!!
NMAI060 Pravdepodobnostné metódy icon Stiahni 54MB
Garanti prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
NMAI060 Pravdepodobnostné metódy BONUS icon Stiahni 54MB
NMAI059 Pravdepodobnosť a štatistika icon Stiahni 58MB
Garanti prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
NMAI059 Pravdepodobnosť a štatistika BONUS icon Stiahni 26MB
NOPT042 Programovanie s obmedzujúcimi podmienkami BONUS icon Stiahni 42MB
Garanti doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Rekurzia BONUS icon Stiahni 32MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
NTIN073 Rekurzia I icon Stiahni 33MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
NTIN074 Rekurzia II icon Stiahni 33MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
Strojové učenie icon Stiahni 83MB
Garanti Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D.
Odkazy The Elements of Statistical Learning | Srinivasan R
NAIL063 Teória množín icon Stiahni 47MB
Garanti prof. RNDr. Petr Simon, DrSc.
NAIL069 Umelá inteligencia I BONUS icon Stiahni 36MB
Garanti doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Odkazy Artificial Intelligence: A Modern Approach
NAIL070 Umelá inteligencia II icon Stiahni 51MB
Garanti doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. | Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D.
Odkazy Artificial Intelligence: A Modern Approach
NTIN085 Vybrané kapitoly z výpočetnej zložitosti I (Samoopravné kódy) icon Stiahni 68MB
Garanti Mgr. Michal Koucký Ph.D.
Odkazy Computational Complexity: A Modern Approach | !!! Riešenia úloh !!!
NTIN086 Vybrané kapitoly z výpočetnej zložitosti I (Zložitosť, Komunikačná zložitosť) icon Stiahni 71MB
Garanti Mgr. Michal Koucký Ph.D.
Odkazy Computational Complexity: A Modern Approach | !!! Riešenia úloh !!!
NTIN064 Vyčísliteľnosť I icon Stiahni 44MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
Odkazy Strojil
NTIN065 Vyčísliteľnosť II icon Stiahni 32MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
Odkazy Strojil
NAIL062 Výroková a predikátová logika icon Stiahni 96MB
Garanti doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.
NTIN062 Zložitosť I icon Stiahni 54MB
Garanti doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
NTIN063 Zložitosť II icon Stiahni 49MB
Garanti doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
NTIN063 Zložitosť II BONUS icon Stiahni 12MB
NOPT046 Základy spojitej optimalizácie icon Stiahni 72MB
Garanti doc. RNDr. Libuše Grygarová, DrSc.
NOPT046 Základy spojitej optimalizácie BONUS icon Stiahni 32MB
NTIN081 Štrukturálna zložitosť I icon Stiahni 53MB
Garanti doc. RNDr. Václav Koubek, DrSc.
NTIN081 Štrukturálna zložitosť I BONUS icon Stiahni 87MB
NTIN082 Štrukturálna zložitosť II icon Stiahni 32MB
Garanti doc. RNDr. Václav Koubek, DrSc.
Odkazy !!! Riešenia úloh !!!
NSWI095 Úvod do UNIXu icon Stiahni 19MB
Garanti RNDr. Libor Forst | Mgr. Lenka Forstová

Posledná úprava: Sunday, 09/02/12