Peter Černo

e-mail: petercerno[at]gmail.com
Mobil cz: +420-608466243
Mobil sk: +421-948018765
Trvalé bydlisko: Trenčín, Slovenská republika
Prechodné bydlisko: Praha, Česká republika

Univerzita Karlova v Prahe
Matematicko-fyzikálna fakulta
Kabinet software a výuky informatiky
Štúdium: 4. ročník, Teoretická informatika (4I1), doktorské, prezenčné: štúdium obmedzených modelov automatov pre rozpoznávanie formálnych jazykov s dôrazom na efektívne učenie týchto modelov.

Zamestnanie: softvérový vývojár v spoločnosti Logio s.r.o. na čiastočný úväzok: interný vývoj.

"You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else." Albert Einstein


Posledná úprava: Monday, 03/03/14