Poznámky

Kód Název přednášky Stáhni MB
!!! Bakalářské státnice !!! icon Stáhni 148MB
NMAI062 Algebra I icon Stáhni 57MB
Garanti Mgr. Jan Žemlička Ph.D.
NMAI063 Algebra II icon Stáhni 41MB
Garanti Mgr. Jan Žemlička Ph.D.
NTIN088 Algoritmická náhodnost I + II icon Stáhni 13MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
NTIN060 Algoritmy a datové struktury I icon Stáhni 40MB
Garanti RNDr. Jan Hric | Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
NTIN061 Algoritmy a datové struktury II icon Stáhni 44MB
Garanti prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. | doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
NTIN061 Algoritmy a datové struktury II BONUS icon Stáhni 18MB
NDMI018 Aproximační a online algoritmy icon Stáhni 33MB
Garanti doc. RNDr. Jiří Sgall DrSc.
Odkazy The Design of Approximation Algorithms | S. Albers: Competitive Online Algorithms | B. Birnbaum, C. Mathieu: On-line bipartite matching made simple | !!! Řešení úloh !!!
NAIL021 Booleovské funkce a jejich aplikace icon Stáhni 34MB
Garanti doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
NTIN066 Datové struktury I icon Stáhni 67MB
Garanti doc. RNDr. Václav Koubek, DrSc.
NTIN067 Datové struktury II icon Stáhni 56MB
Garanti doc. RNDr. Václav Koubek, DrSc.
NDMI012 Kombinatorika a grafy II icon Stáhni 75MB
Garanti Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. | doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D.
NDMI012 Kombinatorika a grafy II BONUS icon Stáhni 49MB
NAIL078 Lambda-kalkulus a funkcionální programování I BONUS icon Stáhni 25MB
Garanti prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
NAIL079 Lambda-kalkulus a funkcionální programování II BONUS icon Stáhni 27MB
Garanti prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
NMAI057 Lineární algebra I icon Stáhni 34MB
Garanti Mgr. Milan Hladík, Ph.D. | doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. | prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.
NMAI057 Lineární algebra I BONUS icon Stáhni 29MB
NMAI058 Lineární algebra II icon Stáhni 48MB
Garanti Mgr. Milan Hladík, Ph.D. | doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.
NMAI064 Matematické struktury icon Stáhni 82MB
Garanti prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
NMAI061 Metody matematické statistiky icon Stáhni 34MB
Garanti Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
Odkazy !!! Řešení úloh !!!
NPRG005 Neprocedurální programování icon Stáhni 20MB
Garanti RNDr. Rudolf Kryl
NPRG005 Neprocedurální programování BONUS icon Stáhni 13MB
NMAI042 Numerická matematika icon Stáhni 36MB
Garanti doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
NDBI007 Organizace a zpracování dat I icon Stáhni 12MB
Garanti RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.
NAIL071 Plánování a rozvrhování BONUS icon Stáhni 29MB
Garanti doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
NMAI059 Pravděpodobnost a statistika icon Stáhni 58MB
Garanti prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
NMAI059 Pravděpodobnost a statistika BONUS icon Stáhni 26MB
NDMI025 Pravděpodobnostní algoritmy icon Stáhni 90MB
Garanti doc. RNDr. Jiří Sgall DrSc.
Odkazy !!! Řešení úloh !!!
NTIN018 Pravděpodobnostní analýza algoritmů icon Stáhni 44MB
Garanti RNDr. Alena Koubková, CSc.
NMAI060 Pravděpodobnostní metody icon Stáhni 54MB
Garanti prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
NMAI060 Pravděpodobnostní metody BONUS icon Stáhni 54MB
NOPT042 Programování s omezujícími podmínkami BONUS icon Stáhni 42MB
Garanti doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Rekurze BONUS icon Stáhni 32MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
NTIN073 Rekurze I icon Stáhni 33MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
NTIN074 Rekurze II icon Stáhni 33MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
NTIN062 Složitost I icon Stáhni 54MB
Garanti doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
NTIN063 Složitost II icon Stáhni 49MB
Garanti doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
NTIN063 Složitost II BONUS icon Stáhni 12MB
Strojové učení icon Stáhni 83MB
Garanti Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D.
Odkazy The Elements of Statistical Learning | Srinivasan R
NTIN081 Strukturální složitost I icon Stáhni 53MB
Garanti doc. RNDr. Václav Koubek, DrSc.
NTIN081 Strukturální složitost I BONUS icon Stáhni 87MB
NTIN082 Strukturální složitost II icon Stáhni 32MB
Garanti doc. RNDr. Václav Koubek, DrSc.
Odkazy !!! Řešení úloh !!!
NAIL063 Teorie množin icon Stáhni 47MB
Garanti prof. RNDr. Petr Simon, DrSc.
NAIL069 Umělá inteligence I BONUS icon Stáhni 36MB
Garanti doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Odkazy Artificial Intelligence: A Modern Approach
NAIL070 Umělá inteligence II icon Stáhni 51MB
Garanti doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. | Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D.
Odkazy Artificial Intelligence: A Modern Approach
NTIN085 Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I (Samoopravné kódy) icon Stáhni 68MB
Garanti Mgr. Michal Koucký Ph.D.
Odkazy Computational Complexity: A Modern Approach | !!! Řešení úloh !!!
NTIN086 Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I (Složitost, komunikační složistost) icon Stáhni 71MB
Garanti Mgr. Michal Koucký Ph.D.
Odkazy Computational Complexity: A Modern Approach | !!! Řešení úloh !!!
NTIN064 Vyčíslitelnost I icon Stáhni 44MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
Odkazy Strojil
NTIN065 Vyčíslitelnost II icon Stáhni 32MB
Garanti doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
Odkazy Strojil
NAIL062 Výroková a predikátová logika icon Stáhni 96MB
Garanti doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.
NOPT046 Základy spojité optimalizace icon Stáhni 72MB
Garanti doc. RNDr. Libuše Grygarová, DrSc.
NOPT046 Základy spojité optimalizace BONUS icon Stáhni 32MB
NSWI095 Úvod do UNIXu icon Stáhni 19MB
Garanti RNDr. Libor Forst | Mgr. Lenka Forstová

Poslední úprava: Neděle, 2.9.2012