Úvod a komunikace — metodické poznámky k hodině

Z Základy informatiky pro střední školy
Přejít na: navigace, hledání

Související materiály:

Průběh hodiny

Na začátku hodiny studenti během krátkého hledání a následné diskuse zjistí, že pojem informace není nijak triviální. Je naopak dosti hluboký a existuje množství různých pojetí a nezáměnných definic. Mělo by je to mimo jiné motivovat k dalšímu průzkumu.

Pro ten budou v další hodině intenzivně komunikovat, takže zbytek hodiny věnujeme právě komunikaci. Komunikace je opět velmi obecný pojem, jednotný pohled získáme pomocí jednoduchého modelu. Odvodíme jej z průběhu jednoduché aktivity (kopírování obrázku). Ta vyžaduje také přesnost vyjadřování, stejně jako celá další výuka informatiky. V rámci kopírování obrázku lze studenti samovolně využijí také mechanismus zpětné vazby, který už je tak potřeba jen pojmenovat a ukotvit jako obecný princip pomocí dalších příkladů.

Probrané obecné principy jsou zajímavé a důležité samy o sobě, studenti by ale měli vidět i jejich praktické využití. Nasnadě je odhalování chyb v komunikaci: pokud se druhá strana nechová podle našich očekávání, je možná nutno uplatnit zpětnou vazbu.