O učebnici Základy informatiky pro střední školy

Z Základy informatiky pro střední školy
Přejít na: navigace, hledáníLogo EU MSMT.png

Tato učebnice informatiky pro střední školy vznikla v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení.


Na tvorbě učebnice se v rámci projektu iMyšlení (PRIM) podíleli:

Autorský tým: Dan Lessner, Martin Lána, Michala Podrázká Tomková a Jiří Haut

Recenzent: doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Obálka: Mgr. Pavel Pfauser

Rok vydání: 2020

Další spolupracovníci, přispěvatelé, recenzenti

Na vylepšení učebnice se podílejí nebo podíleli také:

 • V rámci projektu iMyšlení (PRIM) se na tvorbě učebnice významně podíleli také kolegové a učitelé, kteří ji zkoušeli ve vlastní výuce, a jejich žáci:
  • Pavla Boxanová
  • Petr Němec
  • Přemysl Tišer
  • Roman Misák
  • Lucie Herejtová
  • Jaroslav Tichý
  • Jaroslav Žákech

Učebnice vychází z materiálů vzniklých za podpory společnosti Google v rámci programu CS4HS.

Licence

Podléhá licenci CC BY-SA 4.0Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní. Na další odkazovaná autorská díla se mohou vztahovat i jiné licence.