Slovní popis pracovního postupu — metodické poznámky k hodině

Z Základy informatiky pro střední školy
Přejít na: navigace, hledání

Související materiály:Tato hodina přímo navazuje na předchozí. Její cíle se tradiční výuce informatiky poněkud vymykají. Nezabýváme se zde popisem postupů s využitím nějakých formálních (např. programovacích) jazyků, ale naopak jazykem přirozeným. S návody a instrukcemi v přirozeném jazyce budou totiž žáci v životě pracovat vůbec nejčastěji.

Hodina vede k formulaci základních kritérií, která by měl dobrý popis pracovního postupu splňovat. Následně kritéria otestujeme na příkladech. Využijeme je jak při tvorbě vlastních návodů, tak při hodnocení (a hledání slabin) návodů ostatních.

Díky zkušenosti s popisy přirozeným jazykem žáci později o to více ocení čistotu a jednoznačnost jazyků symbolických a programovacích.

Průběh hodiny (45 minut)

Abychom měli dost příkladů, zformulují nejdřív žáci vlastní návod na provedení nějaké činnosti, kterou znají (např. vaření čaje). Návody mezi sebou opět porovnají (aniž by čaj skutečně vařili).

Na základě dosavadních zkušeností pak žáci společně formulují kritéria a zásady pro tvorbu spolehlivého slovního popisu pracovního postupu. Využijí k tomu sdílený dokument. Jednotlivé body následně rozdělí do různých kategorií (nutné podmínky, doporučení...).

Kritéria pak žáci využijí k pečlivému a konkrétnímu zhodnocení různých návodů a k jejich následnému vylepšení.

Další poznámky

  • Někdy se studenti pustí do zaujaté diskuze, ať už k popisům postupů, nebo k jejich obsahu. Není chybou v tu chvíli hodinu přeplánovat a věnovat se právě té diskuzi a rozvoji dovedností, které s vedením takové diskuze souvisí.