Co je informatika?

Z Základy informatiky pro střední školy
Přejít na: navigace, hledání


Těžko říct, záleží totiž, koho se zeptáš. Stačí, když to zkusíš zjistit na WikipediiSamozřejmě se při tom podívej i do diskuse ke stránce a na anglickou variantu, ať vidíš širší kontext.. Jednoznačnou odpověď nedostaneš. Všimni si taky, že nemáme český překlad. Téměř v každém jazyce ale mají v informatických pojmech trochu nepořádek. Je to dáno mj. rychlým vývojem, za kterým je terminologie poněkud v závěsu.

Nám by mohlo stačit přibližné rozdělení:

Card Catolog01.jpg

Příklad klasického dokumentografického informačního systému. Seřazené katalogové lístky urychlují vyhledání potřebných dokumentů.
Informační věda 
Jak uspořádávat informace (samozřejmě tak, aby byly později k nalezení pro další práci). Původně „knihovnictví“, ovšem s příchodem počítačů a internetu změněné k nepoznání. Na vysokých školách lze studovat obory zvané „Informační studia a knihovnictví“.
ICT
Informační a komunikační technika, nebo technologie. Technika je „to fyzické“, technologie jsou ty principy, díky kterým konkrétní technika funguje (technické popisy, plány, postupy…). Z hlediska výuky můžeme dále rozlišit:
  • Navrhování ICT: zkoumání „jak jsou různá zařízení a programy udělané, jak fungují, jak by šly vylepšit“ (o tom se něco dozvíš v téhle učebnici)
  • Používání ICT: Jak odeslat e-mail, jak změnit font v editoru apod. Na to jste se dost možná soustředili v předchozích letech v předmětu „informatika“

Ada Lovelace portrait.jpg

Autorka vůbec prvního počítačového programu, takže jedna z prvních informatiček: Ada Lovelace
Vědní informatika 
Věda o tom, jak efektivně(především tedy automaticky, strojově) získávat, přenášet, uchovávat a zpracovávat informace. Protože informace jdou snadno převést na čísla, lze také říct, že informatika zkoumá výpočetní procesy: co spočítat jde a co naopak vůbec ne, jak dlouho různé výpočty trvají atp. Přitom „výpočet“ chápej široce, jako operace na datech podle daných pravidel. Může se jednat o čísla a pravidla početní, nebo také o slova a věty a pravidla gramatická, výroky a pravidla logická, hodnoty veličin a pravidla modelující fyzikální zákony… Informatika je věda, na které (nejen) informační technologie stojí. Právě na tuhle vědu je zaměřena tato učebnice.

Tyhle tři oblasti se různě prolínají, hranice mezi nimi nejsou ostré. Kromě toho se mezi ně významně míchá programování, některé partie matematiky, něco fyziky, elektrotechniky a mnoha dalších oborůNapř. kybernetiky, lingvistiky, filozofie, psychologie, kognitivních věd.. Za všechny zmíním ještě umělou inteligenci. Naznačené pojetí výpočtu„operace na datech podle daných pravidel“ se totiž hodně podobá myšleníTedy práci s obsahem vlastní paměti, taktéž podle určitých (např. logických) pravidel.. Tak se otevírá otázka, jestli je možné sestavit takový počítač a program, které by myslely aspoň jako člověk. A jak by se to mělo udělat. To je v jistém smyslu svatým grálem informatiky (těžko si představit automatičtější zpracování informací, nežli umělou inteligenci).

Informatika (všechny tři složky) dnes zásadně ovlivňuje jak další obory lidské činnostiMění se každodenní náplň práce nejrůznějších vědců, obchodníků, novinářů, umělců atd. - kratší by byl výčet oborů informatikou nezasažený., tak i život společnosti jako takový: Způsob práce a vliv médií, jiné způsoby trávení volného času, nové možnosti vzdělávání, nové možnosti transparentnosti politiky, globální provázanost světa prostřednictvím internetu, a takhle by šlo pokračovat ještě dlouho. Jako příklad za všechny se podívej na projekt Volební kalkulačka. Zamysli se, v čem spočívají jeho dopady, a jak by asi vypadalo něco podobného bez informatiky.