Informace

Z Základy informatiky pro střední školy
Přejít na: navigace, hledání

Přípravy · Grafy

Přípravy · Učebnice · Grafy

Asi už jste slyšeli rčení „Jste to, co jíte.“ Ano, naše těla jsou složena z hmoty, kterou přijímají jako potravu. Jsou ale opravdu naše těla to, na čem záleží? Vybíráme si přátele podle materiálu, tvaru a barvy, nebo podle toho, co dělají a jak se chovají? To, kým jsme, se odvíjí od rozhodnutí, která činíme.

Podle čeho se tedy rozhodujeme? Především podle toho, co víme a v co věříme. Tedy na základě informací, které máme o současnosti, a které jsme sesbírali v minulosti. Možná znáte také rčení „Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.“ Informace nás utváří. I proto má smysl se zodpovědně rozhodovat o tom, co budeme číst, poslouchat, sledovat, co chceme prožívat: přibližuje nás to k tomu, čím a kým chceme být — nebo ne?

Otazník
Zamysli se a odpověz:
 • Které zážitky, knihy, pořady, hry, ... změnily tebe a tvůj pohled na svět?
 • Jaké informace necháš konzumovat svoje děti, a jaké ne?

Jak souvisí informace s informatikou?

Většina z vás tomu možná neuvěří, ale čas od času se někdo takto zeptá. Stačí se ale na obě slova podívat a zauvažovat nad jejich původem. Nebo si o tom něco najít. V každém případě, učit se informatiku a nevědět, co je informace, je jako učit se český jazyk a nevědět, co je to jazykVíš to?
A dokážeš tedy říct, co to je?
.

Na následujících stránkách proto prozkoumáme, co to je informace.

Obsah

ikona boxu
Doporučený průběh
Zde použité pořadí aktivit a témat (zvířata - čísla - stromy atd.) je nejlépe osvědčené, nikoliv jediné možné. Není nutné jej bezpodmínečně dodržet, žáci často položí otázku, která otevře cestu k přeuspořádání látky. A je samozřejmě vhodné na otázky žáků podle možností pružně reagovat.


Jako rámec pro zkoumání informace si zvolíme hru na hádání zvířete - neboli získávání informací o myšleném zvířeti. Zjistíme, jak se ptát efektivně (jak na zvíře, tak na cokoliv jiného), a z toho postupně vyplyne, jak posuzovat množství informace. Pomůžeme si k tomu nástrojem zvaným rozhodovací stromy. Ukáže se, že rozhodovací stromy lze využít i ke kódování a jak to souvisí s předáváním dat. Nakonec se dostaneme k hledání optimálního chování i ve složitějších případech a mimochodem nahlédneme, jak funguje komprimace dat.

Hlavní otázky

 1. Co je to informace? Co jsou data? K čemu to je?
 2. Jak pokládat efektivní otázky?
 3. Jak lze měřit a porovnávat množství informace ve zprávě?
 4. Jak se informace zaznamenává a přenáší?

Další témata

Těchto témat se v nějaké souvislosti dotkneme.

 • Model, abstrakce
 • Rozhodovací stromy
 • Dvojková soustava
 • Efektivita
 • Rekurze

Pojmy

 • Komunikace, data, zpráva, (de)kódování, komunikační kanál, interpretace, zpětná vazba
 • Informace, znalost, neurčitost, pravděpodobnost
 • Strom, kořen, podstrom, list, výška stromu, logaritmus
 • Množství informace, (ne)závislé zprávy, bit, bajt, kilobajt

Kapitoly

 1. Úvod a komunikace metodické poznámky, plán hodiny
 2. Co jsem za zvíře? metodické poznámky, plán hodiny
 3. Rozhodovací stromy a chytré otázky metodické poznámky, plán hodiny
 4. Měření stromů a informací metodické poznámky, plán hodiny
 5. Data a význam metodické poznámky, plán hodiny
 6. Úlohy (textový dokument)


Tučně uvedené kapitoly tvoří základní jádro, ostatní látku dále rozšiřují a prohlubují. Kapitola Kódování a redundance navazuje na Data a význam. Kapitola Když už něco tuším navazuje na Měření stromů a informací a na ni navazuje Informace, entropie a fyzika.


Další zdroje