Aplikace Coda.io — metodické poznámky k hodině

Z Základy informatiky pro střední školy
Přejít na: navigace, hledání

Související materiály:

V této hodině se žáci poprvé podrobněji seznámí s aplikací, která se hodí k tvorbě jednoduchých informačních systémů. Na první pohled nabízí prostě psaní textových dokumentů (a i k tomu lze využít). K tomu ale přidává možnost vkládat tabulky, které jsou navzájem propojené, pohledy, které stejná data zobrazí různým způsobem, vzorce, které se mohou odkazovat na různá data v dokumentu (nebo mimo něj), nebo tlačítka, kterými lze data upravovat. Ve výsledku tak mohou být dokumenty interaktivními pomůckami pro evidenci údajů a řízení procesů na úrovni jednoduchých aplikací.

Cílem hodiny není žáky s aplikací naučit pracovat. Získají základní orientaci a osvojí si nejjednodušší postupy. Stejně důležité je, aby si žáci osahali, co vlastně aplikace umí (a co mohou později sami vytvořit), a aby porozuměli, proč mají věnovat úsilí poznávání na první pohled poněkud obskurní aplikace (když přece tabulky se dělají v Excelu, který používají všichni).

Jedna ze součástí digitální gramotnosti, pro jejíž rozvoj je celek IS vhodný, je schopnost učit se zacházet s novými či neznámými aplikacemi. To nepodporujeme nácvikem konkrétních činností v aplikaci se studenty, ale nabízením vhodných heuristik, postupů a nástrojů k tomu, aby studenti potřebné odpovědi našli sami. Přinejmenším se studenti učí formulovat potřebné vyhledávací dotazy, vyhledávat a používat nápovědy, tutoriály a další vzdělávací zdroje.

Zároveň mají žáci vyzkoušet vědomé rozhodování o tom, jak k samostatnému studiu neznámé aplikace přistoupí. Beztak bude každý z nich potřebovat jiné funkce, nemá dobrý smysl učit všechny všechno. Poskytneme jim základy a připravíme, aby mohli dál pokračovat sami.

Průběh hodiny

Na začátku žákům pustíme minutové propagační video, které prezentuje zásadní vlastnosti aplikace. Příležitost využijeme k předvedení možností přehrávání (zejm zpomalení a zapnutí titulků), protože je velmi pravděpodobné, že budou žáci z online videí čerpat. Poté už navážeme na příklad z předchozí hodiny, žáci zkoumají pomůcku k určování služby na úklid. Na ní si zkouší základní úkony (přihlášení, úpravy dat, sdílení apod.). Pak se seznámí s dalšími ukázkami a volí si, co by se rádi naučili. Vyberou si také vhodný postup a pustí se do samostudia. Na závěr seznámí spolužáky s tím, co se naučili a jak.

Další poznámky

  • S ohledem na předchozí zkušenosti žáků a jejich očekávání je důležité dobře vysvětlit, jaké výhody aplikace Coda.io nabízí, a proč se věnujeme právě jí.
  • Tak jako při použití jiných aplikací, i zde přirozeně hrozí, že sklouzneme k výuce jejich jednotlivých funkcí, nastavení, konkrétních postupů „krok za krokem“ a speciálních triků (natož těch specifických pro konkrétní aplikaci). To obecně vzato není žádoucí (výjimkou jsou ty, které přímo přispívají k dosažení obecnějšího vzdělávacího cíle, např. vytvářet propojení tabulek). Obecně se vyhýbáme výuce funkcí aplikací nad rámec nejnutnějších úkonů.
  • Otázky ohledně uživatelských účtů, poplatků za lepší funkce a podobné souvislosti objasňuje tento přehled.