Vývojové diagramy — metodické poznámky k hodině

Z Základy informatiky pro střední školy
Přejít na: navigace, hledání

Související materiály:


V této hodině se žáci podrobněji seznámí s vývojovými diagramy. Vývojové diagramy jsou způsobem zápisu nejrůznějších postupů. Jsou přitom velmi intuitivní, průběh práce lze doslova sledovat prstem. Z toho také plyne jejich využití. Žáci se s nimi v životě celkem běžně setkají, zejména v situacích, kdy je potřeba pro člověka přehledně zachytit nějaký složitější proces.

Kromě samotného čtení a tvorby diagramů je využijeme také jako záminku k rozvoji pokročilejších dovedností (jako např. zjistit, co vůbec daný postup dělá a co je jeho smyslem).

Průběh hodiny

Tato hodina je velmi přímočará. Učitel představí diagramy. Žáci potom podrobně zkoumají jeden konkrétní příklad, zkoušejí krokování, systematicky testují chování postupu. Poté jeden diagram sami vytvoří (na počítači), vyzkouší hodnotit jiné diagramy a na závěr ještě jeden drobný diagram vytvoří.

Další poznámky

  • Použití vývojových diagramů je intuitivní, při jejich vytváření ale mnoho žáků ze začátku chybuje. Chybnými zde přitom máme na mysli především diagramy, které nelze jednoznačně intepretovat (větvení bez podmínky, chybějící větve podmínky, chybějící popisek větví u podmínky...). Pracujeme sice i s pravidly a doporučeními (existují i přesné normy), není ale smyslem, aby je žáci dodržovali přesně. Používáním žáci postupně sami pochopí, že pravidla (např. různé tvary bloků) především zvyšují srozumitelnost diagramů. Někteří žáci využijí příležitost a diagramy zpracovávají takřka výtvarně. To není nijak na škodu, dokud to nenarušuje použitelnost diagramů (což by ale žáci vzápětí sami zjistili).
  • Ukázkový diagram v druhé části hodiny rozlišuje přiřazení (=) a porovnání (==). Je to proto, abychom nemátli do budoucna. Žáci význam rovnítek intuitivně chápou (byť si třeba rozdíl neuvědomují). Pro řešení úlohy tedy není potřeba tohle (ani další technické podrobnosti) zvlášť vysvětlovat.
  • Systematický průzkum chování nějakého postupu může být pro žáky poměrně novou činností. Pomáháme jim volit vhodné postupy (rozdělení práce mezi členy skupiny, postupné zkoušení možností, záznam výsledků např. do tabulky, hledání pravidelností, snaha výsledky aspoň částečně předvídat, rozlišení různých případů…). Žáci musí postupovat poměrně pozorně. Počítání je jednoduché, ale snadno dojde k chybě (třeba ve znaménku).
  • Někteří žáci preferují analytický přístup, kdy vztah mezi vstupem a výstupem odvozují z prováděných operací přímo. V našem případě je to dost těžké, ale není proč jim bránit, naopak je užitečné, když se svým přístupem a výsledky poté seznámí ostatní.
  • Není selháním, když žáci neodhalí, že postup hledá největšího společného dělitele dvou přirozených čísel. Většinou odhalí aspoň nějakou závislost (např. pro speciální případy, kdy jeden z argumentů je násobkem druhého apod.). Záleží mj. na tom, kdy a jak téma probírali v matematice. Cílem je zde samotná práce s VD a systematický průzkum.