Programování

Z Základy informatiky pro střední školy
Přejít na: navigace, hledání

Vývojové diagramy · Rozpoznávání algoritmůBrugesHorlogeBeffroi 001.jpg

Přestavením výstupků na válci změníme hranou melodii.

Programování je speciální způsob řízení strojů. Program je zápis algoritmu ve formě, v jaké mu stroj porozumí stroj a je schopen ho provést. Programem je v tomto smyslu i válec s výstupky v hrací skříňce: jednou jsme hudbu složili, pak ji „naprogramovali“ do válce, no a od té doby může skříňka hrát sama. Když válec-program vyměníme, bude skříňka hrát něco jiného.

V principu podobně můžeme programovat pračku k praní různých druhů prádla, domácí pekárnu k pečení různých druhů chleba, elektrárnu k poskytování různého výkonu v průběhu dne. Programovatelný stroj je mnohem mocnější, než stroj neprogramovatelný — právě proto, že umožňuje provádět různé činnosti. Leckdy takové, o kterých původní autor stroje neměl ani zdání. Na programovatelné kalkulačce můžete hrát hry (a dost si ulehčit písemky), s neprogramovatelnou kalkulačkou taková zábava není.

Programovací jazyky

Jednoznačnost je pro informatiku tak důležitá, že si vyvinula nástroje, jak ji zajistit. Už víš, že napsat jednoznačný slovní popis pracovního postupu je obtížné. Různí lidé přiřadí stejné větě různé významy. Je to vlastnost přirozeného jazyka. Umožňuje leckdy úspornější vyjádření, použití jazyka v uměníCo ještě je důsledkem nejednoznačnosti přirozeného jazyka? Volnost přirozeného jazyka se ale nehodí do informatiky. K jednoznačnému vyjádření toho, co se má udělat, slouží programovací jazyky.

Tak jako se lidé mezi sebou baví třeba česky, komunikují lidé s počítači pomocí programovacích jazyků. Programovací jazyky jsou totiž (na rozdíl od přirozených) tak zjednodušené, aby jim počítače dobře rozuměly. Pro každý správný zápis v daném programovacím jazyce je jasně definováno, co znamená. Počítač si zápis v programovacím jazyce umí přeložit a zařídit se podle něj.ikona boxu
Pamatuj si:

Programy se píší v programovacích jazycích. Jejich důležitou vlastností je jednoznačnost:

  • O každém zápisu lze jednoznačně rozhodnout, jestli je to správný zápis daného jazyka.
  • O každém správném zápisu lze jednoznačně rozhodnout, co znamená (co přesně dává stroji za úkol).

Díky těmto vlastnostem odpadají otázky o elementárnosti a jednoznačnosti. Na druhou stranu si jistě brzo všimneš, že to někdy přináší nutnost poněkud kostrbatého vyjadřování.

Programátorské minimum

Hatchling Python sebae Tropicario, FIN 2.jpg

Malý hroznýš

V učebnici na několika místech použijeme programovací jazyk Python. Bude se průběžně prolínat dalšími kapitolami. Záleží ale na situaci v té které škole, jak bude výuka vypadat — do jaké hloubky se půjde, jestli se bude prolínat s ostatní výukou, nebo se naučíte základy „na jeden zátah“. Souvisí to také s otázkou, proč se programování učíš — nakouknout, jak to vypadá, porozumět lépe fungování technologií, ušetřit si trochu práce, nebo se chceš stát profesionálním informatikem?

Materiály k programování proto řadíme mimo ostatní kapitoly učebnice. Rozšiřuj si znalosti podle potřeby. Pokud v učebnici narazíš na něco neznámého, je to znamení, že se máš podívat do části o programování a posunout se zase o kousek dál.

Každopádně se ale co nejdřív podívej na několik úvodních kapitol, ať si uděláš obrázek, o čem se vlastně jedná. Třeba tě to začne i bavit.


Přejít na kapitoly o programování