Co je to algoritmus — metodické poznámky k hodině

Z Základy informatiky pro střední školy
Přejít na: navigace, hledání

Související materiály:


V této hodině si žáci ujasníme pojmem algoritmu, který žáci znají ze běžného života i z předchozí výuky. Nejde o zapamatování definice (beztak pojem nezavádíme formálně). Důležitější je porozumění jednotlivým vlastnostem a výhodám, které přináší. Z toho pak plyne i užitečnost samotného pojmu algoritmu.


Průběh hodiny

Na začátku žáky navedeme na to, že probírané postupy mají řadu společných užitečných vlastností. Společně zformulujeme jejich seznam, který doplníme ukázkami. Z těchto vlastností plynou užitečné důsledky. V řadě situací se proto snažíme právě o postupy, které jsou tzv. algoritmické, takže spolehlivě vedou k výsledku.

Dále na příkladech postupů zkoumáme, nakolik jsou algoritmické, a jestli by je šlo tímto směrem vylepšit.


Další poznámky

  • Snažíme se o maximálně aktivní zapojení žáků (což je v této hodině obtížnější, než jindy). Opíráme se přitom o uvedené příklady a především o zkušenosti z předchozích hodin, na které odkazujeme. Proto jsme také pojmem algoritmu výuku informatiky nezahajovali: bez osobní zkušenosti by to bylo pro některé žáky příliš abstraktní.
  • Ideální je většinu tohoto obsahu rozložit a vlastnosti algoritmů probírat při příležitostech, které se přirozeně naskytnou v průběhu ostatních hodin. Zde už potom jen shrnujeme a dáváme do souvislostí známé věci.