Předmluva pro studenty

Z Základy informatiky pro střední školy
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana · Obsah

Vítej!

Pustit se do studia informatiky je skvělé rozhodnutí.

Snad se ti zalíbí jako nám a snad ti bude informatika dobře sloužit. Možná se rozhodneš informatiku studovat dál. I kdyby snad ne, lidé schopní v případě potřeby myslet jako informatici jsou stále užitečnější i v mnoha zdánlivě nesouvisejících oborech.


Jak pracovat s touhle učebnicí

ikona boxu
Je tohle wiki?

Ano. Ale možná ne tak, jak si myslíš. Tady nejsme na Wikipedii. Není to encyklopedie a nemůžeš jen tak měnit obsah.

Je to ale wiki systém, který umožnil rychlou tvorbu obsahu a efektivní týmovou spolupráci. Software, který tyhle stránky pohání, je tentýž, který pohání Wikipedii a její sesterské projekty. Proto učebnice vypadá podobně.

 • Poslouchej, co ti říká vyučující.
 • Při čtení nespěchej. Uvažuj nad položenými otázkami, i nad těmi, které si položíš sám (sama).
 • Vypracovávej úkoly, na které při čtení narazíš. Pouhým čtením se mnoho nenaučíš.
 • Nejlepší je postupovat od začátku do konce, můžeš ale samozřejmě využít přehled kapitol a skočit rovnou na téma, které tě zajímá.
 • Učebnice je elektronická, takže umožňuje jistou variabilitu. V panelu na levé straně si můžeš zapnout nebo vypnout zobrazení např. rozšiřujících materiálů: při prvním seznámení s tématem mohou rozptylovat, při opakovaném čtení tě naopak obohatí, doplní souvislosti a látce tak díky nim lépe porozumíš.
 • Může se stát, že nepochopíš všechno hned. To vůbec nevadí. Kdo občas na své hranice nenarazí, ten je nejspíš neposouvá. K tématu se opakovaně vracej, nakonec se ti jistě otevře. Není tady žádná teorie strun, daň z přidané hodnoty ani trojjedinost Boží. Obsah učebnice dává smysl a nepřesahuje možnosti středoškoláka.
 • Učebnice obsahuje víc úloh, než lze v rámci běžné výuky stihnout. To tedy znamená, že nikdo nečeká, že zvládneš vypracovat všechno. Máš prostě na výběr z mnoha možností a také dost materiálu k procvičování.


Jak se naučit informatiku

Nejspíš se tak jako ostatní učíš na různé předměty různým způsobem. Zde krátce okomentujeme, co se hodí pro ovládnutí informatiky (na úrovni střední školy).

 1. Nauč se anglicky. Otevře se ti tak obrovské množství dalších zdrojů, ze kterých budeš moci čerpat a které v odpovídající kvalitě v češtině prostě dosud neexistují. Je třeba jazyk ovládat tak dobře, že se při tom zbytečně neunavuješ. „Technická“ angličtina ani není tak těžká. Nepotřebuješ mnoho gramatiky ani slovíček. Naopak si dej pozor na některé „chytáky“, např. kolik je v angličtině bilion.
  Než se jazyk naučíš, najdi si cesty, jak problém obcházet: např. sledováním vzdělávacích pořadů na portálu VideaČesky.cz nebo použitím překladače.
 2. Ač se to z počtu hodin určených ve škole k výuce informatiky nezdá, informatika je obrovská. V učebnici pokrýváme základy podobně, jako to dělají ostatní přírodní vědy a matematika: od všeho trochu a tak, aby to celkově dávalo smysl a přiměřeně správnou představu o skutečné podobě oboru. Samostatně se můžeš ponořit do mnoha dílčích oblastí. Snaž se ale neztrácet ze zřetele kontext a souvislosti. Jakkoliv expertní znalost úzké oblasti tě může dostat do potíží, pokud k ní chybí všeobecný přehled.
 3. Při učení samozřejmě uplatníš postupy známé z ostatních předmětů, jako je poslouchání výkladu, psaní a uspořádávání poznámek, čtení učebnice a práce na úlohách. Kromě toho se ti může osvědčit sledování výukových videí nebo práce na rozsáhlejších projektech. Dále se hodí také vlastní experimentování. Někdy s tužkou a papírem, někdy s počítačem, ale pokaždé můžeš dosáhnout hlubšího pochopení probírané látky tím, že ji dobře prozkoumáš a prověříš.
 4. Samozřejmě se snáz učí to, co člověk považuje za zajímavé a nějak užitečné, nebo aspoň zábavné. To ale nepřichází samo od sebe. Je čistě tvoje věc, jestli se ti povede na informatice najít něco zajímavého či zábavného. Stejně tak měj na paměti, k čemu je co dobré a jaké to má využití.
 5. Zvykni si svoje otázky i závěry přesně formulovat a jasně zdůvodňovat. Mimochodem tak snáz odhalíš vlastní chybu. Přemýšlej, proč jsou věci tak, jak jsou. Zkus látku někomu vysvětlit. Pokud ti to nejde, asi se ji můžeš naučit i lépe.
 6. Informatické úlohy ti zpočátku mohou připadat nějaké divné, pomyslíš si třeba: „Co se to vůbec chce? A co mám teď teda jako dělat?“ Každý předmět má svoje specifické úlohy. „Co dělat“ je samozřejmě zcela na tobě. I takové rozhodování je součástí myšlení, které si studiem informatiky osvojíš. Zjistíš, že postupy nepadají „z nebe“, ale že je lze systematicky odvodit z té které situace. V začátcích ti může pomoct nápověda aktivovaná v panelu nalevo. Nauč se ji používat až potom, co vyčerpáš všechny vlastní nápady (jinak se tolik nenaučíš). Samozřejmě je užitečné se na nápovědu podívat i v případě, že už jsi úlohu vyřešil(a). Můžeš se tak dozvědět o dalších postupech.
 7. Mnozí studenti si brzo všímají, že problémy předkládané v informatice jsou komplexnější než problémy v dalších předmětech. Zadání jsou neurčitá, cest k výsledku je několik (nebo žádná), pro přesný postup není dostatek informací a tak podobně. Zvládat takové problémy je jedním z cílů výuky informatiky. Vyžaduje to především cvik a ten vyžaduje houževnatost. Ze začátku má někdo z nejistoty až nepříjemné pocity. Postupně ale zjistíš, že k tomu není důvod a že vlastně dovedeš řešit i problémy, které by tě donedávna vůbec nenapadly.

Přeju hodně zdaru a samé příjemné zážitky. Nejvyšší čas zjistit, co je to informace.