Odkazy na kapitoly k ověřování najdete na úvodní stránce. Tyto vzdělávací materiály jsou alfa verzí určenou k ověřování ve školním roce 2018/2019 v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení.


Projekt PRIM — vstupní stránka

Z Informatika pro každého
< Učebnice
Verze z 14. 8. 2018, 12:29, kterou vytvořil Dan.lessner (diskuse | příspěvky) (Obsah)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Tohle je hlavní přístupové místo k materiálům projektu rozvíjení informatického myšlení (PRIM) pro výuku středoškolské informatiky. Programování se věnuje jiná učebnice, zde se zaměřujeme na pojem informace, modelování a částečně na algoritmizaci. TODO: Pokrýváme přibližně XYZ. Pro střední školy existuje taky... XXX

Střední škola je pro mnohé žáky poslední příležitostí rozvoji informatického myšlení a k systematickému seznamování se základy informatiky. Opíráme se zde o zkušenosti žáků z předchozích let. Tyto střípky uvádíme do vzájemných souvislostí tak, aby žáci získali celkový přehled o informatice (nebo aspoň o jejích základních částech), a zárovaň tak, aby získané dovednosti uměli přenést a využít je i mimo typové situace. Většina z nich nebude v praxi využívat informatické myšlení při programování, všichni ale rádi využijí možnost zefektivnit zejména rutinní práci — ať už s počítačem, nebo bez.

Co tu najdete

Cílem těchto materiálů je podpořit učitele a jejich žáky při výuce informatiky. To vyžaduje na jedné straně stručné programy pro konkrétní hodiny, podle kterých mohou učitelé vyučovat. Na straně druhé ale také dostatečně podrobné příklady, úlohy (vč. řešení těch složitějších) a vysvětlení, informatika je totiž nové téma nejen pro žáky, ale i pro mnohé učitele. Materiály jsme se tedy snažili rozdělit a zorganizovat tak, aby se s nimi dobře pracovalo různě zkušeným učitelům.

Níže najdete odkazy na stručné přehledy ke konkrétním hodinám. Aby vás mohly vést přímo během výuky, jsou poměrně stručné. Vedle nich proto najdete shrnující metodické komentáře a také odkazy do učebnice jako takové, která podrobně popisuje konkrétní výukové aktivity a závěry, ke kterým aktivity vedou. K některým hodinám jsme vypracovali také pracovní listy pro žáky.

Jak materiály použít

V první řadě pro ty, kdo materiály ověřují v rámci projektu PRIM:

 • před začátkem ověřevání je potřeba prostudovat tuto stránku, předmuluvu pro učitele a metodické pokyny.
 • výchozím bodem pro výuku jsou pak stránky jednotlivých hodin (odkazy níže), kde dostaneme hrubý přehled o cíli hodiny a vzdělávacích aktivitách
  • do hodiny si můžeme vytisknout plán hodiny; předtím je můžeme podle potřeby doplnit vlastními poznámkami
  • někdo se s takovým popisem a přípravou spokojí, je ale možné využít stránky s podrobnostmi — zejména příslušnou kapitolu učebnice, ze které si lze doplnit potřebné části informatiky
  • výuku mohou usnadnit pracovní listy pro žáky
 • V případě jakýchkoliv potíží či nejasností se neváhejte obrátit na autora (lessner@ksvi.mff.cuni.cz)

TODO: xxx

XXX ověřování TODO: XXX

 • při ověřování sleduju XYZ a popisuju tak a tak (extra podstránku, popř. vložit do "systému"?)
  • identifikuju číslo hodiny a aktivitu (budu dávat nějaká čísla, kódy?)
  • odpovím na otázky XYZ
  • napíšu, co dalšího mám na srdci
  • kdyby cokoliv, píšu autorovi na lessner@ksvi.mff.cuni.cz
 • učebnice jako taková má nějaké fičury, jako třeba rozbalovací boxy, viz obecná stránka na místě XYZ

Ti kdo učebnici neověřují v rámci projektu PRIM, ji samozřejmě mohou využít taktéž. Pro takový případ je vhodná vždy aktuální verze. Mohou se opřít o připravené plány hodin, nebo si vytvořit plány vlastní (učebnice obsahuje více aktivit i látky, než kolik využívají přípravy pro projekt PRIM). Budeme samozřejmě rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu — zkušenosti z výuky, připomínky či náměty na vylepšení, slabá místa, dotazy... pište přímo na lessner@ksvi.mff.cuni.cz.

TODO:

Metodika

 • několik vět a odkaz na hlavní metodickou stránku učebnice
   • Výsledkem jsou klíčová pozorování, v učebnici v zelených rámečcích.

Obsah

Odkazy na jednotlivé hodiny (téměř pokaždé jsou to dvouhodinovky):

Informace

 1. Úvod a komunikace
 2. Co jsem za zvíře?
 3. Rozhodovací stromy
 4. Měření stromů a informací
 5. Data a význam

Grafy a modelování

 1. Grafy - Úvod
 2. Zapisování grafů
 3. Jednotažky
 4. Projdi bludiště, zachráníš kozu

Algoritmus

 1. Algoritmus - Úvodní pokusy
 2. Slovní popis pracovního postupu
 3. Vývojové diagramy

V samotné učebnici najdete i další rozšiřující kapitoly, ty ale nejsou určeny k ověřování v rámci projektu PRIM.

TODO:

XXX
ikona boxu
Doporučený průběh
Zde použité pořadí aktivit a témat je nejlépe osvědčené, nikoliv jediné možné. Není nutné jej bezpodmínečně dodržet, žáci často položí otázku, která otevře cestu k přeuspořádání látky. A je samozřejmě vhodné na otázky žáků podle možností pružně reagovat.

Tyto vzdělávací materiály jsou alfa verzí určenou k ověřování ve školním roce 2018/2019. Vznikly v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení.

Logo EU MSMT.png


TODO: sitenotice, nezapomeň vložit na klonovanou verzi

Odkazy na kapitoly k ověřování najdete na úvodní stránce. Tyto vzdělávací materiály jsou alfa verzí určenou k ověřování ve školním roce 2018/2019 v rámci projektu [http://www.imysleni.cz CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení.