Odkazy na kapitoly k ověřování najdete na úvodní stránce. Tyto vzdělávací materiály jsou alfa verzí určenou k ověřování ve školním roce 2018/2019 v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení.


Interni:Pískoviště/První pokusná úloha/Categories

Z Informatika pro každého
Přejít na: navigace, hledání

Here are the categories (tags) for the given task (the parent page).

A category (tag) shall be included as follows (with double curly brackets):

TODO: doplň TAG-NAME-OF-YOUR-CHOICE|categorize=no


Existing tags are listed here: Category:TaskTags

When transcluded into the task page itself, we want to categorize it (it has to be transcluded with categorize=yes). Otherwise not. This parameter must thus be passed to each used category (tag).

For other parameters description, see the template for the tag you are using and template Template:GeneralTaskTag.